'' KUDRET ELİ METAFİZİK ŞİFA SİSTEMİ İLE ENERJİ TIBBI ''

"Geçmişin Bilgeliği, Geleceğin PARAPSİKOLOJİSİ: Kudret Eli Kadim Metafizik ve Parapsikoloji"

Kudret Eli Kadim parapsikoloji, insanın doğaüstü yeteneklerini, psişik fenomenleri ve ruhsal özelliklerini inceleyen, sorunlara çözüm getiren köklü ve çok kapsamlı enerji çalışmaları yapan metafizik ve parapsikoloji sistemidir. Bu alandaki öğretiler, kadim zamanlardan beri günümüze kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve birçok kültürde farklı adlar altında ortaya çıkmış ve adlandırılmış olsalar da kaynakları aşağı yukarı aynıdır.

Telepati, durugörü, çakra, aura gibi psişik fenomenler kadim parapsikolojinin inceliklerine dahildir. Bu fenomenlerin nasıl geliştirilebileceği veya kontrol edilebileceği üzerine öğretiler içerir. Özellikle Çin, Hindistan, Mısır, İslam Tasavvufu - Ezoterizmi ve Kadim Türk bilgeliğinde birçok ermişlerin, mistik figürlerin veya bilgelerin bu tür yeteneklere sahip olduğu günümüz de dahi deneyimlenebilmektedir.

Kadim parapsikoloji, modern parapsikolojinin temellerini oluşturmuş ve günümüzdeki araştırmaların ve deneysel çalışmaların önünü açmıştır. Modern parapsikoloji, bilimsel yöntemlerle psişik fenomenleri test etmeye, analiz etmeye ve açıklamaya çalışırken, kadim parapsikoloji derinlikli ve geniş bir bilgelik kaynağı olarak kabul edilir.

Bununla birlikte, modern bilimsel toplumda parapsikolojiye dair bulgular ve kanıtlar sık sık tartışma konusu olmuştur. Bazı kesimler ve bilim çevreleri tarafından, avam kesime bu çalışmaların olmadığı yönünde telkinler yapılmıştır. Ancak gizli servisler ve bazı araştırma kurumlarının bu alanda yaptığı çalışmalar, topluma sızdırılınca avam kesiminde de bu ilimlere ilgi artarak devam etmişse de, manevi kudreti olmayanların elinde ve bilincinde cincilik, muskacılık statüsünden öteye gidememiştir. Hiç kimsenin üzerinde muska - nuska olduğu için ne şeytanın insanla uğraşması biter, ne şeytanlaşmış ruhu alınmış insanlar biter, ne de muskanın etrafında melekler tavaf eder. İnsan hayrı da, şerri de ayırd ederek tekamül etmek zorunda olan bir varlıktır. Sadece maddi evrene ait olmayan insan, her an enerjiye maruz kalan boyutsal bir yapıya sahiptir.

Kudret Eli Kadim Parapsikoloji, insanın beş duyusunun ötesindeki algılamaları ve etkileşimleri inceleyen ilim ve bilim dalıdır. Ruhani gelişim, psişik yeteneklerin kullanımı ve insanın potansiyelini ortaya çıkarmak gibi konularda insanlara rehberlik eder. Bu alandaki öğretiler, insanların kendilerini ve diğerlerini iyileştirmesine, yaşamlarını zenginleştirmesine olanak tanırken, bazı insanların sıradışı ilimlere ve tesirlere de sahip olabileceğini vurgular. Buradan şu anlaşılmasın, her tesir pozitif yönde bir tesir değildir; zaten öyle olsaydı dünya bugün bu halde olmazdı, herşey güllük gülistanlık cennet olurdu. Bu ilimler ilahi pozitif yönde kullanılabildiği gibi negatif yönde de bir kullanılmaktadır.

"Kudret Eli Kadim Parapsikoloji: Ruhsal Tekamül ve Arınma ve Şifa Çalışmaları"

Kudret Eli Kadim Parapsikoloji, geçmişten gelen kadim bilgelik ve spiritüel uygulamaların modern bir şekilde harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu disiplin, ruhsal ve zihinsel gelişimi desteklemek, enerji alanlarını dengelemek ve bireylerin içsel şifa potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla uygulanan tekamül ve şifayı iç içe gören bir yaklaşımdır. Ruhu hasta olanın, ruhu şifalanmadan tekamül etmesi ve farkındalık halinde olması da mümkün değildir. Her zaman beden hasta olmaz, bedenin hastalığı son durak gibidir.
Kudret Eli Kadim Parapsikoloji, ruhun derinliklerindeki potansiyeli keşfetmeye ve işe yarar hale getirmeye yönelik çalışır.

1. Ruhsal Tekamül

Kudret Eli Kadim Parapsikoloji çalışmaları, bireylerin ruhsal olarak büyümesini ve gelişmesini destekler. Zihin, beden ve ruh arasındaki dengeyi sağlar, kişinin içsel bilgeliğini keşfetmesine ve derin bir anlayışa ulaşmasına yol gösterici uygulamalarla olanak sağlar.

2. Arınma ve Şifa

Kudret Eli Kadim Parapsikoloji uygulamaları, negatif enerjileri ve blokajları gidermeyi hedefler. Bu sayede beden ve zihin arınır, sağlık ve şifa süreci desteklenir. Negatif bilincin yerine, pozitif bilincin geçmesine olanak sağlar.

3. Bilinç de Nurlanma

Bu çalışmalar, bireylerin daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmasını, bilincinin nurlanmasını ve şifalanmasını sağlar. Zihni ve ruhu derin bir şekilde açar, içsel bağlantıları güçlendirir ve evrensel bilgelikle daha derin bir uyum içinde olmalarını sağlar.

Kudret Eli Kadim Parapsikoloji, her bireyin kendi ruhsal yolculuğunda farklı deneyimler yaşamasını sağlar. Bu uygulamalar, bireyin kendi içindeki potansiyeli keşfetmesine ve ruhsal olarak güçlenerek şifalanmalarına imkan sağlar.Zihnin Gücü, Ruhsal Farkındalık: Kudret Eli Kadim Parapsikoloji Sistemi ile Uyanış"için
Bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.


Türkiye'nin En İyi Metafizik Uzmanı - Kadim Metafizik Uzmanı - Türkiye'nin En İyi Bioenerji Uzmanı - Kadim Parapsikoloji Uzmanı - Metafizik ve Enerji Tıbbı - Türkiye'de Gerçek Metafizik Uzmanı - Metafizikçi - Türkiye'nin Metafizik Enerji Uzmanı - Metafizik ve Paranormal Olaylar - Metafizik Bakım Analiz - Türkiye'de Metafizik Şifacılık - Metafizik ve Şifa Çalışmalarımız - Ünlü Metafizik Uzmanları - En İyi Metafizik Uzmanı - Ali Cihan Hoca Metafizik Bioenerji Seansı - Türkiye'nin Metafizik Bioenerji Uzmanı - Türkiye'nin Metafizik Danışmanı - Metafizik Hastalıklar - Metafizik Varlıklar

Kudret Eli Metafizik

Danışma Hattı

Metafizik / Parapsikoloji / Bioenerji

Ali Cihan Hoca

Gsm : ( 0506 ) 871 11 44